Uitkomst algemene ledenvergadering 29 november 2014

In de extra algemene ledenvergadering van 29 november jl hebben de leden ingestemd met het wijzigen van de statuten als gevolg van de voorgenomen fusie met de KNBLO-NL. Door deze goedkeuring van de nieuwe statuten heeft de Noord Hollandse Wandelsportbond ingestemd met voornoemde fusie.

Ook noemenswaardig vinden wij dat Ria Meijer van wandelsportvereniging Purmerend en Omstreken de  zilveren bondsspeld heeft gekregen en dat Jan Mulders is benoemd tot Lid van Verdienste.

 

OPROEP VOOR PLATFORM INDIVIDUEEL LEDEN

De KNBLO-NL en NWB zijn in de eindfase gekomen van het fusieproces. Nu zijn
de individuele leden lid van de regiobreed binnen de NWB. In de nieuwe
organisatie KWBN zijn de individuele leden direct lid van KWBN. Binnen de
KWBN komt er een apart platform voor de individuele leden, die ook
vertegenwoordigd zijn in de nieuw in te richten Ledenraad. Voor dit platform
is de NWB op zoek naar individuele leden die zich willen inzetten voor de
belangen van de individueel aangesloten wandelaars. Heeft u belangstelling
om in het platform zitting te nemen van de nieuwe wandelbond, meld u zich nu
aan bij  info@nwb-wandelen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huub Stammes, h.stammes@nwb-wandelen.nl of tel. 030-231 94 58

Fouten en foutjes in Wandelprogramma’s

Het telefoonnummer van Albert Grin, de organisator van zowel de Paddenstoelenwandeltocht als de NHWB Kerstwandeltocht, al sinds jaar en dag foutief zowel in het Provinciale Wandelprogramma van 2013 als dat van 2014, het LWP en ook nog in ons laatste Kwartaaltje. Er is namelijk een 4 weggevallen. Maar wanneer u zijn nummer bij de NHWB-Kerstwandeltocht van 2013 en 2014 wijzigt in 075-684 54 37 dan is die fout ook weer hersteld.