Nieuwe mailadressen

Hierbij een overzicht van de nieuwe mailadressen:

Ton Swart: voorzitter.west@kwbn.nl
Jan van Doodeweerd: secretaris.west@kwbn.nl
J.J.A.Mulders: penningmeester.west@kwbn.nl
Ko van Aartsen: ledenadministratie.west@kwbn.nl
Dora van Dijk: avond4daagse.west@kwbn.nl
Loek Custers: technischezaken.west@kwbn.nl
Marja Vollaard: ppc.west@kwbn.nl
Jan van Doodeweerd: lwp.west@kwbn.nl

De adressen van @nhwb.nl zullen worden uitgefaseerd.

De Nacht van Bergen en de Kennedymars Bergen gaan niet door

Van de Jan Tonneman van de Stichting Sportwandelschool Hoorn/West-Friesland ontvingen wij het bericht dat wegens de ontoegankelijkheid van het PWN-gebied in de nachtelijke uren – althans tussen zonsonder- en zonsopgang –  zowel de Kennedymars als de Nacht van Bergen van 4 op 5 augustus a.s. helaas niet door kunnen gaan. Over die toegankelijkheid was geen overeenstemming met het PWN te verkrijgen.

Ledenpassen en betaling contributie 2015

Hierbij berichten wij u dat de brieven voor betaling van uw contributie pas in 2015 worden verstuurd. Ook de incasso-opdrachten worden pas in 2015 geind. De ledenpassen verwachten wij half februari 2015.

Onze ledenadministrateur geeft aan dat het er onlangs per ongeluk dubbel is geincasseerd. Wij verzoeken u om het teveel geincasseerde bedrag terug te boeken naar uw eigen rekeningnummer. Wij vinden dit erg vervelend en bieden hiervoor onze excuses aan.

Uitkomst algemene ledenvergadering 29 november 2014

In de extra algemene ledenvergadering van 29 november jl hebben de leden ingestemd met het wijzigen van de statuten als gevolg van de voorgenomen fusie met de KNBLO-NL. Door deze goedkeuring van de nieuwe statuten heeft de Noord Hollandse Wandelsportbond ingestemd met voornoemde fusie.

Ook noemenswaardig vinden wij dat Ria Meijer van wandelsportvereniging Purmerend en Omstreken de  zilveren bondsspeld heeft gekregen en dat Jan Mulders is benoemd tot Lid van Verdienste.

 

OPROEP VOOR PLATFORM INDIVIDUEEL LEDEN

De KNBLO-NL en NWB zijn in de eindfase gekomen van het fusieproces. Nu zijn
de individuele leden lid van de regiobreed binnen de NWB. In de nieuwe
organisatie KWBN zijn de individuele leden direct lid van KWBN. Binnen de
KWBN komt er een apart platform voor de individuele leden, die ook
vertegenwoordigd zijn in de nieuw in te richten Ledenraad. Voor dit platform
is de NWB op zoek naar individuele leden die zich willen inzetten voor de
belangen van de individueel aangesloten wandelaars. Heeft u belangstelling
om in het platform zitting te nemen van de nieuwe wandelbond, meld u zich nu
aan bij  info@nwb-wandelen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huub Stammes, h.stammes@nwb-wandelen.nl of tel. 030-231 94 58